باسقى بەت / Mىنبەر / شيتسكيە كۋلتۋرنىە ۆليانيا نا تسەنترالنۋيۋ ازيۋ (نا پريمەرە دەياتەلنوستي ‘اليدوۆ)

شيتسكيە كۋلتۋرنىە ۆليانيا نا تسەنترالنۋيۋ ازيۋ (نا پريمەرە دەياتەلنوستي ‘اليدوۆ)

شيتسكيە كۋلتۋرنىە ۆليانيا نا تسەنترالنۋيۋ ازيۋ (نا پريمەرە دەياتەلنوستي ‘اليدوۆ)

271.Ars_2016_RU_Moscow

سونداي-اق، وقىڭىز

كلىش باباەۆ

باباەۆ كلىش باباەۆيچ زاسلۋجەننىي دەياتەل ناۋكي كازاحسكوي سسر زانيماەت ۆيدنوە مەستو سرەدي پرەدستاۆيتەلەي اگرارنوي ناۋكي …

پىكىر قالدىرۋ

ە-پوشتا مەكەنجايىڭىز جاريالانبايدى. مىندەتتى ورىستەر * تاڭبالانعان