Nasab-nama

Şajarai nasabnoma

Muqaddima matni  (Arab tilidan tarjima)

-Ey, ilohim! Bizning murod maqsadimizni muyassar aylaguvçi gunohlarimizni keçuvçi Rahimdil zod Uzingsan.

-Ilohim! Barçamiz senga qulluq qilamız. Ilojsiz narsaning sababiga yul kursatuvçi va barça tusiqlarni daf' etuvçi yagona Uzingsan. Ey, Aloh! Azamating Buyukligi uçun faqat sen hohlagan narsa amalga oşişi muqarrardir.

-Allohga hamdu sanolar bulsin!

YAratgan har bir narsasi asosiy tayançga ega bulganligi uçun Ahli Bayt a'zolariga nisbatan hurmat va e'tiborda bulişni hamda odam (a.s.) tuproqdan yaralişi paytida joyladi. Ulug zotlar sahifasi, Hotamul-Anbie sallalohu aleyhi va Olihinning vujudi bilan kengaytirildi. Allohu taallo u zotlarni gunoh işlarida asrab pokladi. Şu jihatdan jami bandalar uçun ularni uluğlab, hurmatda bulişlarini buyurdi.

-Hamdu sano va durud muboraka sungida, janob Hazrati  Said oqibati Mahmud yani Abdulqosim şohlarning şohi (s.a.v.) va Olihi va ashobihi ajma'iydan namoen buldiki, ulug zotlarning hulq atvori va sifatlari Hazrati arboblar peşvosiga qarobat riştalarining ulanişiga dalolatdir kurkam hulq muhofazasiga rioya qiliş hos kişilarning odobi hisoblanadi. Oli Bayt va ashoblar martabasini himoya qiliş Malik Vahhob (Alloh) har kimga ham nasib etmagan. Hazrati risolat panoh (s.a.v.) va Olihi ajma'inlarga nisbatan muhabbatda bulişi samimiy iymondorlin nişonidir. Adovatda  buliş kudir belgisi va zalomatdir. Alloh asrasin! U zotlarning ketma-ket manoqiblari belgilangandir. Uluğlarini şaraflab, qullaridan busa oliş rizolik topişdir. YAhşi kişi bulmaganlarni emon  kuriş dusta husumatda buliş kabidur. Saidu Sadotlar nuri diydamiz, zilendan saomatdurlar. Çunki, Muhammadga hurmat va Aliga izzat yuzasidandir. «YAhşilarni Alloh uçun, emonlarni Men uçun dust tutingizlar» – der edilar. Ularga nisbatan adovatda buliş, zahri qotildir. Zaharlangan jon qulf bilan zaharlangan hamirga uhşaydi. Oqibati kufronga aylanadi.

Şariyat saltanatidagi ummat ulamolari bir ovozdan farmon berdilar: «kimning zarraça adovati va ularga nisbatan ğazabi bulsa, qufirga hukum etiladi»- deb tasdiqladilar.

Şundan ma'lum buladiki muhakkiki rabboniy va allomalar (quddisa sirruhu) uşbu mas'ala «la'natni» hamzieda qildilar. Şum kurgan va tahqirlaşda davom etuvçilarga nisbatan şunday deganlar;

Bayt: Sulib sungan nihol taşnaligini qaytariş onson iş emas, çunki ul zot risolat boğistonida sarmi qomat topgan. (kamolot topgan).

Nohaqlar uçun onson emas rost suzni aytganni boşidan judo qilişi.  Gar ruhul-amin U zot beşigin tebratgan bulsa,  vafotidan sung har zarradin ofarinlar nidosi kelur. hudo nazari tuşgan pahlavonu ansor hodimlarining hurmatini uringa kuyuvçi.

-mutavotir Hadis va kitoblarda qayd qilingan ma'no va rivoyatlarga binoan ummatning çoroğan çiroği Hazrati Imom A'zam rahmatullohi alayhi ul zotlarni hurmat va izzat kiliş bobida, barça musilmonlarga «farz» degan.  muhabbatlarini izhor kilib yuriş vojib amallardan dedilar.

Hurmatsizlik kursatişdan çetlanişva barça holatlarda uz nafsiniortga olib yurişlar, eng afzal toat hisoblanadi.

Ularga ğazab kiliş katta gunohdan ortik va me'erdan taşqari emonlikni badtaridur. Eng muhum uşr va Hiroj majburiyatidan ozotdurlar. Tirikçilikka zarur bulgan harajatlar bayt al-mol (davlat byudjeti) hisobidan bulişini man' etilmasligi lozim bu haqdagi ma'lumot  va rivoyatlar juda kup aytilgan.

Ikki sahihayinda (buhari va Muslim asari) va «Muşkot» (hadislar tuplami) kitobning «Manoqibu Ahli-bayt» bobida.  Ba'zi mubtabir kitoblarida kelgen hadislardan bazilarini keltiramiz.

-Rassulloh (s.a.v.) dedmlar: Muhammad Ahli Baytgamuhabbatda vafot bulgan kişi ahli Sunnat val – jamoatda emasmi? Muhammad Ahli Baytga ğazab bilan utgan bandaning peşonasiga Qiemat kuni «Alohning rahmatidan noumid banda»-deb, ezib quyiladi.

Kim, Muhammad honadoni (Ahli Bayti)ga nakfratda ulsa, qofir holda ketadi. Eki, Muhammad honadoni Ahliga ğazabda utsa, jannat hidini ham hidlamaydi.

-Va «Fatovoi az-zayniya» da kelgan rivoyatlardan;

-«Nasobnomai hazrat Amirul'-Muminin va Imomul-muttakqin Asadullov, maşhur bulgan nomi muboraklari Ali raziollohu taolo anhu. Laqablari Abdulhasan. Otaarining ismi Abu Tolip. Onalarining ismi Fotima binti Asaddur».

-Nasobnomai hazrat Imom Muhammad hanfiya, otalari Ali Karammollohu Vajhahu va onalari Bibi Hanafiya binti podşohi qal'ai Haybar edi.

-Nasabnomai hazrat Abdulfatoh Şayh, otalari Imom Muhammad Hanfiya. Va onalari Bibi Şamsiya binti Hazrati Usmon zunuray (r.a) durlar.

-Nasabnomai Abdujalil Şayh, otalari Abdulfattoh Şayh va onalari Bibi Sayyda Hazrati Ma'oz ibn Jabal (r.a) qizlaridur.

-Nasabnomai Hazrati Abduljabbor Bob, otalari Abdujalil Şayhdur.

-Nasabnomai Hazrati Abdulqahhor Bob, otalari Hazrati Abduljabbor Bob.

Hazrati Abdulqahhor Bobdan ikki farzand Abdurahmon Bob va Abdurahim Bob. Abdurahmon Bobdan ikki farzand, Ishoq Bob va Abdujalil Bob (Hursoniy hujalar)

-Nasabnomai Hazrati Ishoq Bob; otalari Hazrati Abdurahmon Bob.

-Nasabnomai  Hazrati Horun Şayh, otalari Ishoq Bob, Muso Şayh otalari Horun Şayh.

-Nasabnomai Ismoil Şayh, otalari Muso Şayh.

– Nasabnomai Umar Şayh, otalari Ismoil Şayh.

-Nasabnomai Husayin Şayh, otalari Umar Şayh.

– Nasabnomai Hazrati Usmon Şayh, otalari Husayin Şayh.

– Nasabnomai Muhammad Şayh, otalari Hazrati Usmon Şayh

-Nasabnomai Hazrati Iftihor Şayh, otalari Hazrati mahmud Şayhdur.

-Nasabnomai Hazrati Ibrohim Şayh, otalari Iftihor Şayh.

Ibrohim Şayhdan ikki uğil Ma'ruf va maşhur bulgan Hazrati  Kul Huja Ahmat kutbul –aktob va jahriya (suluk) jumlai şayhlar sarvari edilar.

Birodar Zotlaridan birini Hazrati Sadr huja der edilar.

Birodar Zotlaridan birini Hazrati SAdr huja der edilar. Nasabnomai hazrati Sadr Huja, otalari Hazrati Ibrahim ota va onalari Toğoy Biça edi. Laqablari Bibi Qorasoç ona bulib Hazrati Şayh Umar boğistonining singlisi edi.

Nasabnomai Hazrati Sadr Hujadan ikki uğul; Hazrati Malik ota va Hazrati Huja Muhammad Donişmand edi.

-Hazrati Huja muhammad Donişmand esa, Hazrati Muhiddin Şayh Huja uğlidur.

-Nasabnomai muhiddin Şayh, Hazrati Alouddin Şayh uğlidur va Sifat Huja (…) Ota nur. Marqadlarning makoni «(qora…) Çaşmagirdast» huja edi.

Nasabnomai Hazrat Alouddin Şayh, Huja hazrat Jamoluddin Şayhdur.

Nasabnomai Hazrat Jamolliddin Şayh, Hazrat Kamoluddin Şayh Huja uğli va Sifati Huja başoiş edi.

-Nasabnomai Nasabnomai Hazrati Kamoluddin Şayh, Hazrat Nazruddin Şayh Huja uğli.

Nasabnomai Nasruddin Şayh, Habibullo Şayh Huja uğli.

Nasabnomai Habibulla Şayh, Ubaydullo Şayh Huja uğli.

Nasabnomai Ubaydullo Şayhning uğli: Huja Muhammad Şayh va Huja Mahmud Şayh edi.

Nasabnomai Huja muhammad Şayh, Huja Ismoil Şayh Huja uğli.

Nasabnomai Huja Qosim Şayh Hujadan ikki uğli: Iso Huja va Muso Huja:

Nasabnomai Muso Huja, Hokim Huja Hujaning uğli.

Nasabnomai Hokim Huja, Ahmad  Huja Hujaning uğli.

Nasabnomai Ahmad Huja, Arslon Huja Hujaning uğli.

Nasabnomai Arslon Huja Hujadan ikki uğli;  Abdurahmon Huja va Abdrahim Huja.

Nasabnomai Abdurahim Huja, Abduljalil Huja Hujauğli.

Nasabnomai Abduljalil Huja, Ibrohim Huja Huja uğli.

Nasabnomai Ibrohim Huja, Huja Roziq Huja uğli. Roziq Huja Hujadan ikki uğlil; Abdulmumin Huja va Abdusattor huja. Uning uğli Honhuja va undan uğli Oyhuja, uning uğli Toğoy Huja va Huja uğli Muhammad Alihuja. U zotning uğli Toyhuja va uning uğli Boyhuja va uning uğli Jonhuja Halifa. U Hujaning uğli Ibrahimhuja. Hujaning uç uğli bor edi; Said Ğani, Mağrib va Saidvali. Mağribtan Saidkarim. Abdulmumin Hujadan YAratganquli Şayh. Said Ğani uğli Sayid Ahmad. Uning uğli Bahtjon huja. Bayhujadan Omonhuja, undan Qultoy, undan Mahkam Ayim busun. (va 10 ta muhr bosilgan).

1………..?

2.Abdulazizhon ibn Abdullhon.

3.Subhonquli Hon.

4.Amir Said Şoh ibn…

5.Amir Alihon ibn … Hon

6.Pir Muhammadhon ibn Alihon…

7.Iso Huja Qozi Kalom ibn Muhammad Huja… Ali

Bwl şejireniñ audarmasın, osıdan biraz bwrın Isqaq bab wrpaqtarı As bergen kezde bir bauırımız tabıstağan edi. Ökinişke qaray,  sol jolğı jazbalar, Nasabnama iesiniñ derekteri jazılğan  mälimetterdi joğaltıp aldım. Al qolımda qalğan özbek tiline audarılğan  Nasabnamanıñ  tüp nwsqası  Taşkent qalasında bär äulettiñ aqsaqalınıñ qolında saqtaulı twr. Olardıñ  ataları Taşkenttegi alğaşqı meşit aşqan ataqtı qojası retinde este qalğan eken.  

Tañbalar

Wqsas maqalalar

2 pikir

Pikir qaldıru

E-poşta mekenjayıñız jariyalanbaydı. Mindetti örister * tañbalanğan

Sonday-aq, oqıñız

Jabu