Küni: 10 Qañtar 2018

  • Nasab-nama

    Şajarai nasabnoma

    Muqaddima matni  (Arab tilidan tarjima) -Ey, ilohim! Bizning murod maqsadimizni muyassar aylaguvçi gunohlarimizni keçuvçi Rahimdil zod Uzingsan. -Ilohim! Barçamiz senga…

    Tolığıraq oqu »