Хикаят рисала Мұңлық Зарлық

Әуел сөзді  бастайын, Ісімді Құдай оңласа. Шешеннен сөз табылар, Жай бұлтындай торласа. Қисық ағаш түзелер, Тезге басып морласа. Ақыретте сауап жоқ, Айтатұғын жауап жоқ, Жетім-жесір, ғаріпні Кемсініп, оны қорласа. Мұнан жаман сол болұр, Уағдалы сөзде тұрмаса. Ақсұңқар келіп шырмалар, Саятшы алдын торласа. Ақбөкен келіп жығылар, Алдын қазып орласа. Бенденің бақыты ашылмас, Маңлайы қалың сорласа. Жүсіпбек … Оқуды жалғастыру Хикаят рисала Мұңлық Зарлық